2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2014 Május

2014 Május
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2014. (V. 13.) számú
határozata
az Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde
és Játszóház intézményvezetőjének megbízásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2014. (V. 21.) számú
határozata
”Az egykori kollégium épületének felújításához, átalakításához
kapcsolódó fali tűzcsapok vízellátásának (telekhatáron beüli)
kivitelezési munkálataihoz saját forrás biztosításáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2014. (V. 21.) számú
határozata
”Az egykori kollégium épületének felújításához, átalakításához
kapcsolódó fali tűzcsapok vízellátásának (telekhatáron kívül eső)
kivitelezési munkálataihoz saját forrás biztosításáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2014. (V. 21.) számú
határozata
 „a Bocskai u-i Napsugár Tagóvodában napelemes rendszer kiépítéséről”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2014. (V. 21.) számú
határozata
Törzsgárda jutalom biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2014. (V. 28.) számú
határozata
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2014. (V. 28.) számú
határozata
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2014. (V. 28.) számú
határozata
A 31/2014. (III.05.) számú határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2014. (V. 28.) számú
határozata
Az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2014. (V. 28.) számú
határozata
NYÍRSÉGVÍZ ZRT-ben levő részvény elővásárlási jogának lemondásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2014. (V. 28.) számú
határozata
„Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátása”tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2014. (V. 28.) számú
határozata
 Helyi közösségi közlekedés támogatási kérelem benyújtásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2014. (V. 28.) számú
határozata
A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2014. (V. 28.) számú
határozata
Törzsgárda jutalom biztosításáról