2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2014 Október

2014 Október
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2014. (X. 03.) számú
határozata
sportlétesítmény- üzemeltetési
szolgáltatási szerződés megkötéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2014. (X. 03.) számú
határozata
a Szabadidőközpont eszköz és
berendezési tárgyainak megvételéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2014. (X. 03.) számú
határozata
önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok használóinak
megállapításához forrás
biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2014. (X. 03.) számú
határozata
a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény,
Művelődési Központ és Könyvtár
2014. évi költségvetését érintő döntésekről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2014. (X. 03.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár
Bölcsőde és Játszóház
2014. évi költségvetését
érintő döntésről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2014. (X. 10.) számú
határozata
„KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű
„Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban”
című pályázati konstrukcióra vonatkozóan
 benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési
munkák elvégzése tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény közzététele és tárgyalás tartása
nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2014. (X. 10.) számú
határozata
a Szabadidőközpont eszköz és berendezési tárgyainak megvételéről szóló 151/2014. (X.03.) számú határozat módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2014. (X. 30.) számú
határozata
a Képviselő-testület bizottságai
elnökeinek és tagjainak megválasztásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2014. (X. 30.) számú
határozata
az alpolgármester megválasztásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2014. (X. 30.) számú
határozata
a polgármester illetményének
és költségtérítésének megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2014. (X. 30.) számú
határozata az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2014. (X. 30.) számú
határozata
„Újfehértó városban a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátása”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás
megindításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2014. (X. 30.) számú
határozata
területi ellátási kötelezettséggel
járó körzeti háziorvosi szolgálat
és központi ügyeleti szolgálat
ellátásáról szóló szerződések megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2014. (X. 30.) számú
határozata
területi ellátási kötelezettséggel
járó háziorvosi szolgálat működtetéséről
szóló feladatellátási szerződés és
háziorvosi központi orvosi ügyeleti
feladat ellátására megbízási szerződés
jóváhagyásáról
(Dr. Pethő Andrea)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2014. (X. 30.) számú
határozata
az Újfehértói Tanuszoda és
"Wellness blokk” üzemeltetéséről,
hasznosításáról