2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2014 Szeptember

2014 Szeptember
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2014. (IX. 15.) számú
határozata
területi ellátási kötelezettséggel járó
körzeti háziorvosi szolgálat és központi
ügyeleti szolgálat ellátásáról
szóló szerződések megszüntetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2014. (IX. 15.) számú
határozata
területi ellátási kötelezettséggel járó
háziorvosi szolgálat működtetéséről
szóló feladatellátási szerződés és háziorvosi központi
orvosi ügyeleti feladat ellátására
megbízási szerződés jóváhagyásáról
 (dr. Koncz Tamás László)
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2014. (IX. 15.) számú
határozata
A Nyírségi Ivóvíz-javító Önkormányzati Társulás Környezet
és Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat finanszírozásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2014. (IX. 15.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2014. (IX. 15.) számú
határozata
„Újfehértó Városmarketing Stratégiája
című dokumentum elfogadásáról”
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2014. (IX. 15.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési tervéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2014. (IX. 15.) számú
határozata
A 4244. Újfehértó, Százados utca 21. szám alatt található mentőállomás festési munkálataihoz forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2014. (IX. 15.) számú
határozata
a helyi közlekedési támogatás igényléséhez pénzforrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2014. (IX. 15.) számú
határozata
az Újfehértó, Garibaldi utca szakaszának zúzottkővel történő kiépítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2014. (IX. 15.) számú
határozata
Az Újfehértói Sportegyesület támogatásának csökkentéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2014. (IX. 15.) számú
határozata   
a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura Óvoda csoportjaiban
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati  külterületi ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntésekről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2014. (IX. 15.) számú
határozata
önkormányzati ingatlan értékesítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2014. (IX. 15.) számú
határozata
Ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2014. (IX. 18.) számú
határozata
Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2014. (IX. 19.) számú
határozata
A KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése tárgyú hirdetmény közzététele és tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról