2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2015 Július

2015 Július
  2015 július határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2015. (VII. 06.) számú
h a t á r o z a t a

„ Újfehértó- Bököny viziközmű fejlesztési projekt
összköltségnöveléséhez kapcsolódó önrészről”

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a
a településrendezési terv és helyi
építési szabályzat módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó, belterület 1883 helyrajzi számú ingatlan megvételéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

Kiskereki Község Önkormányzatától testvérvárosi kapcsolatok kialakítása tárgyában érkezett megkeresésről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

Újfehértó város, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításához környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

településüzemeltetési feladatok gazdasági
társaság keretében történő ellátásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2015. (VII. 22.) számú 
h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőinek
teljesítményértékelési szabályzatáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleadásáról szóló 7/2015. (I. 28.) számú határozat kiegészítéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat részére az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében
2015. június 1. – 2015. november 30. közötti időszakban Újfehértón
foglalkoztatottak többletköltségének fedezetéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

csoportos villamos energia közbeszerzéssel kapcsolatos döntésekről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a
 

a helyi önszerveződő közösség  pénzügyi támogatására benyújtott pályázat elbírálására

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

önkormányzati tűzifa értékesítéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

a Lengyel Laura Óvoda óvodavezetőjének (magasabb vezető) megbízásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

a 2014/2015. nevelési év szakmai munkájának érékeléséről szóló beszámoló
elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

 „Újfehértói Települési Értéktár” 2015. első félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
m
űködtetésével kapcsolatos döntésről

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2015. (VII. 22.) számú
h a t á r o z a t a

Újfehértói Polgármesteri Hivatalba klíma beszerzéséhez forrás biztosításáról