2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2015 Május

2015 Május
2015 májusi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2015. (V. 06.) számú

határozata

„2015. évi nyári gyermekétkeztetés” című pályázat benyújtásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2015. (V. 06.) számú

határozata

Kézilabda oktatásra vonatkozó megállapodásról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2015. (V. 06.) számú

határozata

az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek
bérleadásáról szóló 7/2015. (I. 28.) számú határozat kiegészítéséről
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2015. (V. 06.) számú

határozata
 
„Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése,
eszközbeszerzés”
című pályázat előkészítéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2015. (V. 27.) számú

határozata

a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
  Részvénytársasággal
a szennyvízelvezetés- és tisztításhoz kapcsolódóan
kötendő közmű bérleti – üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2015. (V. 27.) számú

határozata

a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
a szennyvízelvezetés-
és tisztításhoz kapcsolódóan fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2015. (V. 27.) számú

határozata

a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és

Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a rendszerfüggetlen

víziközmű vagyontárgyak értékesítése tárgyában kötendő eszköz- adásvételi keretszerződés jóváhagyásáról 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2015. (V. 27.) számú

határozata

az Újfehértói Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft. törzstőkéjének változásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2015. (V. 27.) számú

határozata

Újfehértó Város Önkormányzata
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2015. (V. 27.) számú

határozata
az Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatt található
Nonprofit Közösségi-Szolgáltató Ház házasságkötés
céljára kijelölt helyiségében
hangosítást biztosító eszközök
beszerzésére fedezet biztosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2015. (V. 27.) számú

határozata
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2015. (V. 27.) számú

határozata

Az Idősek Napja elnevezésű rendezvény megvalósításának támogatásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2015. (V. 27.) számú

határozata
Aranyos Gergő kérelméről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2015. (V. 27.) számú

határozata
A
Kézilabda oktatásra vonatkozó megállapodásról szóló  91/2015. (V.06.) számú határozat módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2015. (V. 27.) számú

határozata
engedélyes építési tervdokumentáció elkészítéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2015. (V. 27.) számú

határozata
Újfehértó Város Önkormányzata és
költségvetési szerveire
vonatkozó 2014. évi ellenőrzési jelentés és éves
összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2015. (V. 27.) számú

határozata
Az Újfehértói Református Egyházközséggel kötött használat jogát alapító szerződés módosításának jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2015. (V. 27.) számú

határozata
Az
Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító Zrt. székhely bejegyzéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2015. (V. 27.) számú

határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási

Társulásban való képviseletről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2015. (V. 27.) számú

határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának beszámolójáról