2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2015 szeptember

2015 szeptember
  2015 augusztusi határozatok itt olvashatóak PDF-es formátumba

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2015. (IX. 01.)  számú
h a t á r o z a t a

Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2015. (IX. 01.)  számú
h a t á r o z a t a

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-nek, mint üzemeltetőnek,
a  Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesztési feladatok  megvalósításával
történő megbízásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2015. (IX. 01.)  számú
h a t á r o z a t a

a 2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2015. (IX. 01.) számú
h a t á r o z a t a

A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatási igény benyújtásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a
„Megalapozó Vizsgálat”című dokumentum elkészítéséhez saját forrás biztosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a

Biatorbágy Város Önkormányzata gesztorsága mellett megvalósuló, villamos energia beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő, nyílt, csoportos közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a

az „Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű projektötlethez kapcsolódó engedélyes szintű tervdokumentáció elkészíttetéséről”

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a

Zajti Ferenc Kulturális Központ költségvetésének módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a

Horváth Ágnes támogatásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a 
a Lengyel Laura Óvodában és a Játékvár Bölcsőde és Játszóházban – 2015. nyarán elvégzett karbantartási munkálatokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a

0551/93. hrsz. - ú ingatlan önkormányzat általi ingyenes használatáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2015. (IX. 30.) számú
h a t á r o z a t a

„2015.évi nyári gyermekétkeztetés” című pályázatban igényelt támogatási összeg lemondásáról