2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2015 Április

2015 Április

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2015. (IV. 15.) számú

határozata

a településrendezési terv és helyi

építési szabályzat módosításáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2015. (IV. 15.) számú

határozata

Újfehértó Város 2015-2019. Gazdasági Programjáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2015. (IV. 15.) számú

határozata

A Kárpátaljai Gút testvértelepülés támogatásáról

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2015. (IV. 15.) számú

határozata

Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlására vételi ajánlat megtételéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2015. (IV. 15.) számú

határozata

Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlására vételi ajánlat megtételéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2015. (IV. 15.) számú

határozata

Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlására vételi ajánlat megtételéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2015. (IV. 15.) számú

határozata

Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlására vételi ajánlat megtételéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2015. (IV. 29.) számú

határozata

a helyi közbiztonság érdekében
végzett tevékenységről szóló  beszámoló elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2015. (IV. 29.) számú

határozata

a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal a víziközmű vagyontárgyak vagyonértékelése tárgyában kötendő  megbízási szerződés jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2015. (IV. 29.) számú

határozata
 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2015. (IV. 29.) számú

határozata

Településüzemeltetési rendszer racionalizálásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2015. (IV. 29.) számú

határozata

A Lengyel Laura Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére pályázat kiírásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2015. (IV. 29.) számú

határozata

Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlására vételi ajánlat megtételéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2015. (IV. 29.) számú

határozata
 
közreműködői megállapodás kiegészítésének jóváhagyásáról

(Kemencés Ház Kft (Dr. Gál Róza) -Újfehértó Város Önkormányzata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2015. (IV. 29.) számú

határozata

a háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról

           

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2015. (IV. 29.) számú

határozata

Újfehértó Város központi orvosi ügyeleti feladatainak közreműködő orvosok általi ellátásáért fizetendő díj emeléséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2015. (IV. 29.) számú

határozata

Újfehértó Város 2015-2020. évi Sportkoncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2015. (IV. 29.) számú

határozata

sportmenedzseri feladatok ellátásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2015. (IV. 29.) számú

határozata

A Russmédiával kötendő hirdetési szerződés jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2015. (IV. 29.) számú

határozata
 
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2015. (IV. 29.) számú

határozata
A Környezetvédelmi alap 2014. évi felhasználásának  jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2015. (IV. 29.) számú

határozata

Az újfehértói létesítményi és önkéntes tűzoltók számára magánszemélyek kommunális adója alóli mentesség megállapítása tárgyában érkezett kérelmek elbírálásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2015. (IV. 29.) számú

határozata

 Mágnesmező- terápiás készülék beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
85/2015. (IV. 29.) számú

határozata

A  0254/2 helyrajzi számú szántó művelési ágú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan cseréjéről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2015. (IV. 29.) számú

határozata

Újfehértó Város Polgármestere

2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2015. (IV. 29.) számú

határozata

a helyi adók beszedésének 2014. évi teljesítéséről

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2015. (IV. 29.) számú

határozata

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2015. (IV. 29.) számú

határozata

Kóczon Kornél kérelméről