2012-2013-2014-2015 évi határozatok

2015 Január

2015 Január
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 1/2015. (I. 28.) számú
határozata
a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 2/2015. (I. 28.) számú
határozata
a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 3/2015. (I. 28.) számú
határozata
Újfehértó város, településrendezési terv és helyi építési
szabályzat módosításához környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2015. (I. 28.) számú
határozata
Az Újfehértó Város Önkormányzata és az Újfehértour Kft között
2011. augusztus 31. napján létrejött
Közszolgálati Szerződésben meghatározott feladatok
ellátásáért fizetendő közszolgálati díj emeléséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (I. 28.) számú
határozata
Újfehértó Város központi orvosi ügyeleti feladatainak
ellátásáért fizetendő megbízási díj emeléséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015. (I. 28.) számú
határozata
Röplabda oktatásra vonatkozó megállapodásról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (I. 28.) számú
határozata
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleadásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (I. 28.) számú
határozata
az önkormányzat önként vállalt feladatairól
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (I. 28.) számú
határozata
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015. (I. 28.) számú
határozata
az Újfehértó SZOSZOK 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2015. (I. 28.) számú
határozata
szociális ellátások intézményi térítési díjáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015. (I. 28.) számú
határozata
„Településüzemeltetési rendszer kidolgozásához forrás biztosításáról "
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2015. (I. 28.) számú
határozata
az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó feladat végrehajtásának határidejéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015. (I. 28.) számú
határozata
Fenntartói Nyilatkozat jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2015. (I. 28.) számú
határozata
 Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár
Küldetésnyilatkozatának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2015. (I. 28.) számú
határozata
Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata alapján történő módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2015. (I. 28.) számú
határozata
az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2015. (I. 28.) számú
határozata
a 2015/2016. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2015. (I. 28.) számú
határozata
a Lengyel Laura Óvoda nyitvatartási rendjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2015. (I. 28.) számú
határozata
az Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház nyári nyitvatartási rendjéről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2015. (I. 28.) számú
határozata
az Újfehértói Települési Értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2015. (I. 28.) számú
határozata
Újfehértó Város 2015. évi  eseménynaptáráról