2012-2013-2014-2015 évi határozatok

Június

Június
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2012. (VI. 14.)
h a t á t o z a t a
Az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési
és tisztítási projekt”
elnevezésű KEOP projektben
rögzített szennyvíz beruházás
finanszírozásával kapcsolatos döntésekről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2012. (VI. 14.)
H a t á r o z a t a
a  nyíregyházi Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői  kinevezésének
véleményezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2012. (VI. 14.)
H a t á r o z a t a
Az Újfehértó 4772/2 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlan fedezetként
történő biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2012. (VI. 14.)
Határozata
Az Újfehértó SZOSZOK
2012. évi költségvetésének
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2012. (VI. 14.)
H a t á r o z a t a
Dr. Siket Nándorral kötött
szerződések módosításáról
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2012. (VI. 14.)
Határozata
a Dél-Nyírségi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Újfehértói feladatellátási helye
2011. évi pénzmaradványának rendezéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2012. (VI. 14.)
H a t á r o z a t a
Újfehértó Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2012.(I. 31.) sz. határozatát érintő
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának törvényességi felhívásáról