2012-2013-2014-2015 évi határozatok

Szeptember

Szeptember
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2012. (IX. 11.) számú
határozata
az Újfehértó Fő tér 3 szám alatti
Művelődési Központ fűtéskorszerűsítéséhez
szükséges kiadási pótelőirányzatról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2012. (IX. 11.) számú
határozata
A Lengyel Laura Óvoda alapító
okiratának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2012. (IX. 25.) számú
határozata
Közoktatási intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetésével kapcsolatos
előzetes szándéknyilatkozatról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2012. (IX. 11.) számú
határozata
az Önkormányzat  helyi közlekedési
támogatás előirányzatának módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2012. (IX. 11.) számú
határozata
Újfehértó város, településrendezési
terv és helyi építési szabályzat
módosításával kapcsolatos környezeti
hatásvizsgálat szükségességének
megállapításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2012. (IX. 25.) számú
határozata
Az Újfehértour Kft-vel
kötendő közszolgáltatási
szerződésről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2012. (IX. 11.) számú
határozata
az Újfehértói Általános,
Művészeti Iskola,  Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakiskolában
álláshely bővítéséről
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2012. (IX. 11.) számú
határozata
a 105/2012. (VI. 20.) számú
határozat visszavonásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2012. (IX. 25.) számú
határozata
Az Újfehértó, Böszörményi utca 13. sz.
alatti 3232 hrsz-ú ingatlan átalakítása,
felújítása szolgálati lakássá elnevezésű
pályázat megvalósításához
szükséges saját forrás biztosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2012. (IX. 11.) számú
határozata
az Újfehértói Általános, Művészeti
Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat
és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2012. (IX. 11.) számú
határozata
„Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt”
 című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú
pályázat  megvalósításához biztosított
saját forrás vállalásáról
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2012. (IX. 25.) számú
határozata
A Helytörténeti Gyűjtemény
épületének felújítása
elnevezésű pályázat
megvalósításához szükséges
forrás biztosításáról