Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Munkaterv 2022: MunkatervHatározatok 2022

A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
1/2022. (II. 15.)a1 számú
határozata
munkamegosztási megállapodások
jóváhagyásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2/2022. (II. 15.)a2 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás 2022. évi költségvetéséről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
3/2022. (II. 15.)a3 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás 2022. évi közbeszerzési tervéről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
4/2022. (II. 15.)a4 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató
Központ módosított szervezeti és működési
szabályzatának, továbbá alapdokumentumainak
jóváhagyásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
5/2022. (II. 15.)a5 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás által fenntartott Pindur Palota Bölcsőde
nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
6/2022. (II. 15.)a6 számú
határozata
a Pindur Palota Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról, és intézményvezetői pályázati felhívással
kapcsolatos döntés meghozataláról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
7/2022. (V. 20.)a7 számú
határozata
A Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői
(magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló pályázati felhívás kiírásáról 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
8/2022. (V. 20.)a8 számú
határozata
a Dél - Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ szervezeti és működési
szabályzatának és szakmai programjának módosításáról 
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
9/2022. (V. 20.)a9 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
10/2022. (V. 20.)a10 számú
határozata
a Dél – Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
11/2022. (V. 20.)a11 számú
határozata
a Társulás pénzügyi és vagyoni helyzetének áttekintéséről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
12/2022. (V. 20.)a12 számú
határozata
a Magyar Államkincstár által lefolytatott szabályszerűségi
pénzügyi ellenőrzéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
13/2022. (V. 20.)a13 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
14/2022. (V. 20.)a14 számú
határozata
Dr. Hosszú József Társulási Tanács Elnökének lemondásáról
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
15/2022. (V. 20.)a15 számú
határozata
A Társulási Tanács elnökének jelöléséről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
16/2022. (V. 20.)a16 számú
határozata
A Társulási Tanács Elnökének megválasztásához szükséges
titkos szavazás lebonyolítására eseti bizottság létrehozásáról 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
17/2022. (V. 20.)a17 számú
határozata
Társulási Tanács Elnökének megválasztásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
18/2022. (V. 20.)a18 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tárulási Megállapodásának módosításról
   
       

Határozatok

 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
 HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS
 ELNÖKÉNEK 2/2021. (II. 18.)2/2021  számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás fenntartásában működő Pindur Palota Bölcsőde
2021. évi nyári nyitvatartási rendjéről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI
TANÁCS ELNÖKÉNEK 3/2021. (IV. 14.)3/2021 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi közbeszerzési
tervéről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
4/2021. (V. 04.)4/2021 számú
határozata
A l'indur Palota Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására s/óló
pályázati felhívás ismételt kiírásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK 5/2021. (V. 31.)5 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi belső ellenőrzési
jelentésének jóváhagyásáról
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
11/2021. (XI. 17.)a-11számú
határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ Költségvetését érintő
döntésről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
12/2021. (XI. 17.)a12 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
 Szolgáltató Központ Költségvetését érintő
döntésről 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
13/2021. (XI. 17.)a13 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményi térítési
díjairól 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
14/2021. (XI. 17.)a14 számú
határozata
A Pindur Palota Bölcsőde intézményi térítési díjairól szóló 5/2020. (III. 18.) számú
határozat módosításáról 
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
15/2021. (XI. 17.)a-15 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2022. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
16/2021. (XI. 17.) a-16számú
határozata
a „Magyar Falu Program keretében „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése" tárgyú, MFP-TFB/2021 kódszámú felhívással kapcsolatos pályázatról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
17/2021. (XI. 17.)a-17 számú
határozata
Beszámoló az „Informatikai eszközbeszerzés Balkányban" elnevezésű pályázat
benyújtásáról 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
18/2021. (XI. 17.)a-18 számú
határozata
a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról A TÁRSULÁSI TANÁCS 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
19/2021. (XI. 17.)a19 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2022. évi Munkatervéről 
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
20/2021. (XI. 24.) 20 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ alszámla nyitása
 A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 21/2021. (XII. 15.)21a számú határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú önkormányzati Kistérségi Társulás Elnökének 6/2021.(V.31.) számú a Társulás 2021 évi költségvetéséről szóló határozatának
módosításáról.
 
       
       
       A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi TársulásTársulási Tanácsának10/2020. (III. 18.) számúH a t á r o z a t aA Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi Munkatervéről

Határozatok


A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
1/2020. (III. 18.)120200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.18.) számú határozatának módosításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
2/2020. (III. 18.)220200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
megállapításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
3/2020. (III. 18.) 320200318számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
4/2020. (III. 18.)420200318 számú
 határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
5/2020. (III. 18.)520200318 számú
 határozata
A Pindur Palota Bölcsőde intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
6/2020. (III. 18.)620200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjairól
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
7/2020. (III. 18.)720200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
8/2020. (III. 18.)820200318 számú
H a t á r o z a t a
A belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
9/2020. (III. 18.)920200318 számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Pindur Palota Bölcsőde nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
10/2020. (III. 18.) 1020200318számú
H a t á r o z a t a
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi Munkatervéről 
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
11/2020. (IV.14.)11 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi Bizottságának veszélyhelyzet idején
2020. március 18. napján megtartott ülésén hozott határozatok megerősítéséről
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
12/2020. (IV.14.)12 számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
veszélyhelyzet idején 2020. március 18. napján megtartott ülésén hozott határozatok megerősítéséről
A DÉL-NYÍRSEGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK 13/2020. (IV. 30.)a13 számú határozata
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége szociális étkeztetés térítési díjainak módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
14/2020. (IV. 30.) a14számú határozata
A Pindur Palota Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
pályázat kiírásáról 
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
15/2020. (IV. 30.)15a számú
határozata
Az Ujfehértói Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosításáról
 A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS
ELNÖKÉNEK
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
16/2020. (IV. 30.)a16 számú határozata
Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
17/2020. (VII. 07.)17 számú
Határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
18/2020. (VII. 07.)18ad-l számú
Határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
31/2020. (XI. 27.)a31 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás fenntartásában működő Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális
Szolgáltató Központ által biztosított támogató
szolgáltatás térítési díjairól
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
32/2020. (XI. 27.) a32számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
alapító okiratának módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
33/2020. (XI. 27.)a33 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
34/2020. (XI. 27.) a34számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
támogató szolgáltatás szociális ellátás Szakmai Programjának elfogadásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
35/2020. (XI. 27.)a35 számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programjának elfogadásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
36/2020. (XI. 27.)a36számú
határozata
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
37/2020. (XI. 27.)a37számú
határozata
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
A DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
39/2020.(XII.21)ad39 számú
határozata
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói  Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának, valamint szervezeti és működési
szabályzatának a támogató szolgáltatás működtetése érdekében történő módosítására