Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa


Munkaterv: MunkatervJegyzőkönyv: 2022.05.20.

Jegyzőkönyv: 2022.04.20.

Előterjesztés:2022.02.15.

Jegyzőkönyv: 2021.11.17
ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS TANÁCSA
3/2022. (II. 15.)b3 számú
h a t á r o z a t a
Az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási
Társulás megszüntetésének kezdeményezéséről

ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS TANÁCSA
2/2022. (II. 15.)b2 számú
h a t á r o z a t a
az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási
Társulás 2022. évi költségvetéséről

ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS TANÁCSA
1/2022. (II. 15.)b1 számú
h a t á r o z a t a
adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMÜ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS TANÁCSA
4/2022. (IV. 20.)4b számú
határozata
az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2021. évi belső ellenőrzési
jelentésének jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMÜ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS TANÁCSA
5/2022. (IV. 20.)5b számú
határozata
az Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás 2022. évi közbeszerzési tervérőlÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMÜ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS TANÁCSA
6/2021. (XI. 17.)  6 számú
határozata
az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi
Munkatervéről
ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMÜ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS TANÁCSA
5/2021. (XI. 17.)  5 számú
határozata
belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásárólÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMÜ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS TANÁCSA
4/2021. (XI. 17.)4  számú
határozata
az Ujfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2022. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról


ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE
3/2021. (V. 31.) 3 számú
határozata
az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2020. évi költségvetési
zárszámadásáról
ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE
2/2021. (V. 31.) 2 számú
határozata
az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás 2020. évi belső ellenőrzési
jelentésének jóváhagyásáról
ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍ ZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN
 ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
7/2020. (XI. 27.)7/2020 számú határozata
A Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK
6/2020. (XI. 27.)6/2020 számú határozata
belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásárólJegyzőkönyv: 20200717

Meghívó: 2020.09.17.


Meghívó: 2020.07.17.
Jegyzőkönyv: 2020.02.13


Meghívó: 2020.02.13.


Jegyzőkönyv: 2019.12.17


Meghívó: 2019.12.17.

Jegyzőkönyv: 2019.11.11.

Meghívó: 2019.11.11.

Jegyzőkönyv: 2019.10.09

Meghívó: 2019.10.09.


Meghívó: 20190521