Piac

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PIAC

 

BÉRLETI JOGRA

 

Újfehértó Város Önkormányzata a Vásárok, piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) Önkormányzati rendeletének vonatkozó fejezete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a

2016. január 01.-től kispiac és nagypiac árusító helyeire az alábbiak szerint:

A pályázaton történő sikeres részvétel feltétele:

 • állandó helyfoglalásra a pályázó licitálás útján szerezhet jogot
 • érvényes licit, melynek minimális értéke a megadott legalacsonyabb bérleti díj
 • érvényes őstermelői, kistermelői mezőgazdasági vállalkozói igazolvány, egyéni vállalkozói igazolás
 • A Kiíró külön felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályi előírások betartására különös tekintettel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendeletben, valamint a piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) Önkormányzati rendeletében foglalt feltételekre.

Bérleti szerződés maximális időtartama: 2016. Január 01- 2016. December 31. (12 hónap)

Minimális bérlési időszak: 1 hónap

Minimális Piaci díjtételek

 

A

B

C

 

Árusítás

Napi díj

Éves díj

 

Piaci területen: 

105.- Ft+ÁFA/m2/nap

17 935.- Ft + ÁFA/év/m2  

 

Járműről történő árusítás 6 m2-ig

340.- Ft+ÁFA/jármű/nap

5 935.- Ft+ÁFA/év/m2  

 

Járműről történő árusítás 6-8 m2-ig

540.- Ft+ÁFA/jármű/nap

7 070.- Ft+ÁFA/év/m2  

 

Járműről történő árusítás 8 m2 felett

775.- Ft+ÁFA/jármű/nap

10 105.- Ft+ÁFA/év/m2  

 

Kispiac:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Licitálási sorrend: licitálni akár több asztalra is lehet, ezért egy elsődleges sorrendet meg kell határozni, mely asztalokra kíván pályázni, milyen összeggel.
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • A pályázó érvényes okmányainak másolatát

Egyéb információk:

Versenytárgyalásra abban az estben kerül sor, ha egy sorszámra több ajánlat érkezik.

A versenytárgyalás menete a következőképpen alakul: Több ajánlatot kapó asztal licitálásra kerül és a helyszínen a legmagasabbat megajánló és tartó pályázó nyeri el az adott sorszámot.

Egy sorszám egy fél asztalnak felel meg, melynek mérete 1 m2. Egy asztal 2 sorszámmal rendelkezik, melynek mérete 2 m2. Az elbírálásnál előnyt élvez az, aki az egész asztalra licitál. A bérleti jogviszony maximálisan 2 asztalra, azaz 4 m2 –re létesíthető. A kispiac területén található szabad területen újabb asztalok helyezhetőek el, amennyiben a pályázó vállalja annak gyártási költségét, mely utólag beszámít a hátralevő bérleti díjába. Ennek feltétele, hogy sikeres pályázóként legalább egy asztal bérleti jogával rendelkezzen.

A helyeket 2016. január 01.-től lehet majd elfoglalni, bérleti szerződés birtokában. A bérleti díjat két összegben kell megfizetni az első bérleti díj összegét 2016. január 05, a második bérleti díj összegét 2016. június 30-ig kell megfizetni a kijelölt folyószámlára.

Kispiaci asztalok kiosztása árusítható termékek szerint:

 • 1-10. és 81-82. sorszámú fél asztalok –húsáru 
 • 11-14. sorszámú fél asztalok- tej, tojás, méz áru
 • 15-80. és 83-98. sorszámú fél asztalok- egyéb őstermelői áruk pl: zöldségfélék, gyümölcs, palánta, virág, méz, tojás, stb.
 •  

Virágpiac:

A kispiac területén helyezkedik el, a tűzoltóság mellett. Minden pályázónak m2 –ben kell megadnia a bérelni kívánt területet. A virágárusok saját maguk által egységesen elkészített, asztalt bevihetik a kispiac területére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázni kívánt m2 –t, összeggel megjelölve.
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • A pályázó érvényes okmányainak másolatát, jogosultságának igazolását

 

 

 

2

Nagypiac:

Minden pályázónak m2-ben kell megadnia a bérelni kívánt területet. A nagypiac árusító helyei a következők:

 • 1. zóna: zöldség, gyümölcs (járműről történő árusítás)
 • 2. zóna: vegyes: (élőállat, járműről történő árusítás, fák stb.)
 • 3. zóna: sátor

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázni kívánt m2 –t, összeggel megjelölve.
 • Az árulni kívánt termék megnevezését
 • A pályázó nevét, címét, elérhetőségét
 • A pályázó érvényes okmányainak másolatát, jogosultságának igazolását

Pályázat beadásának módja:

A pályázatot zárt, jelzés nélküli borítékban „Piac állandó helyfoglalás” jeligére, egy példányban személyesen vagy postai úton, a Polgármesteri Hivatal földszint 2. számú szobájában kell benyújtani, érkeztetve. A pályázati borítékot a Kiíró sorszámmal látja el és akérésre a benyújtásról a pályázónak igazolást ad.

Pályázat beadási határideje:

2015. november 25. ( Szerda) 16:00 óra.

Versenytárgyalás és kihirdetés helye, ideje:

Nonprofit Közösségi –Szolgáltató Ház

Civil szervezetek Terme (volt Kollégiumi épület)

Újfehértó, Rákóczi út 2.

2015 december 01. (kedd) 08:00 órai kezdettel.

  Melyre a pályázó külön értesítés nélkül jelen kiírással kerül meghívásra.

Újfehértó, 2015.október 30.

                                                                                                          Nagy Sándor s.k.

     polgármester